Blog

Postiwyd - 17-11-2017

#CaruCelf / Arddangosfeydd / Blog Kyffin / Collections

Arddangosfa Kyffin Williams 100: ‘Tu ôl i’r Ffrâm’
 Curadu’r Arddangosfa‘This is the land that has obsessed me throughout my life. My love of it 
is not superficial but deep, for my family have for so many generations 
had the same feeling for the land and its people. When I left art school 
I did not have to think what I should paint for my subject was deep 
inside me and waiting for me to record it’.

(Kyffin Williams, ‘The Land & the Sea’, Gwasg Gomer, 1998).

Bydd Arddangosfa Kyffin Williams sy’n agor yn y Llyfrgell 
Genedlaethol ar yr 16eg o Chwefror 2018 yn coffau canmlwyddiant ers geni 
un o arlunwyr amlycaf Cymru. Bydd felly’n gyfle i’r Llyfrgell ddathlu’r 
casgliad cyfoethog o weithiau’r arlunydd o Fôn a gartrefir yma –  o’i 
dirluniau eiconig a’i forluniau pwerus o Ynys Môn, gogledd-orllewin 
Cymru a thramor i’w bortreadau llawn emosiwn. Cawn gyfle hefyd, trwy’r 
arddangosfa, i dalu sylw i weithiau llai amlwg nas gwelwyd yn 
gyhoeddus o’r blaen, gan gynnwys ei waith paratoadol, megis ei lyfrau 
braslunio a’i flociau printio. Yma yn y Llyfrgell ceir dros 200 o 
baentiadau olew, dros 1,200 o weithiau ar bapur a thros 300 o brintiau 
gwreiddiol gan yr arlunydd.

Cysyllta’r mwyafrif o bobl Kyffin Williams yn syth gyda’i 
dechneg impasto o beintio –  sef rhoi’r paent olew i lawr yn drwchus ar y cynfas gan ddefnyddio cyllell balet. Agwedd hynod ddiddorol o’r gwaith 
ymchwil ar gyfer yr arddangosfa hon oedd darganfod y gweithiau cynnar a 
greodd Kyffin yn ystod ei gyfnod tra’n fyfyriwr yng Ngholeg Celf y Slade 
a tra’r oedd yn athro Celf yn Highgate, Llundain o’r 1940au i’r 
1970au cynnar.  Mae’r gweithiau cynnar yma o bwysigrwydd enfawr gan eu bod yn 
dangos sut y datblygodd Kyffin ei dechneg a’i arddull eiconig o baentio – arddull a ddaliodd ddychymyg y Cymry ers cychwyn ei yrfa.

Cawn hefyd yn yr arddangosfa fewnwelediad gwerthfawr i feddwl 
creadigol Kyffin wrth gael cipolwg ar ambell ffilm amdano a’i ddyddiaduron 
a’i lythyron sydd gennym yn ein harchifau. Roedd gan 
Kyffin Williams ddawn ysgrifennu aruthrol a lwyddai i ddal dychymyg y 
darllenwr yn syth ac mae ei hunangofiannau difyr yn brawf o hyn. Bydd 
yr arddangosfa yma felly’n gyfle unigryw i ni fedru dathlu delweddau a 
geiriau Kyffin mewn modd hynod effeithiol ar furiau eiconig Oriel 
Gregynog y Llyfrgell Genedlaethol.

 

Morfudd Bevan, Curadur Celf, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r cofnod hwn hefyd ar gael yn: English

Comments are closed.

Categorïau

Archif

Cefndir y blog

Blog i gyflwyno gwaith a chasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Yn sgil natur bersonol blogiau, polisi'r Llyfrgell yw cyhoeddi postiadau yn yr iaith wreiddiol yn unig. Cyhoeddir yr un faint o bostiadau yn y ddwy iaith, ond nid yr un blogiau ydynt. Am gyfieithiad bras gellir darllen y blog drwy ddefnyddio system gyfieithu megis Google Translate.

Cefndir y blog