Prosiect Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru

 

Mae'r Llyfrgell yn cychwyn ar brosiect newydd cyffrous, mewn partneriaeth â'r BBC a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, i ddatblygu a sefydlu Archif Ddarlledu Genedlaethol i Gymru.

Mae'r BBC a'r Llyfrgell Genedlaethol wedi bod yn cydweithio ar y prosiect, a fydd yn y pen draw yn gweld pob un o'r recordiadau gwreiddiol, ynghyd â chopïau wedi'u digido, yn cael eu hadneuo yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn cynnwys dros 160,000 o recordiadau sy'n dyddio'n o'r 1930au a chan gwmpasu'r Ail Ryfel Byd, Aberfan, streic y glowyr a'r brwydrau dros ddatganoli, mae Archif y BBC yn gronicl amhrisiadwy o fywyd y genedl. Mae'n dangos sut y mae'r BBC wedi diddanu a rhannu gwybodaeth gyda chwaraeon, cerddoriaeth, drama a chomedi, gan ddarparu llwyfan i dalentau a phrosiectau mor amrywiol ag y Gamp Lawn a Fo a Fe, Shirley Bassey a Meic Stevens, Saunders Lewis a Gwyn Thomas.

Er bod yr Archif Ddarlledu Genedlaethol yn seiliedig yn bennaf ar y casgliad mawr o ddeunydd gan BBC Cymru, mae hefyd yn cynnwys deunydd gan ddarlledwyr eraill, yn arbennig ITV ac S4C, a bydd hefyd yn integreiddio â chasgliad Sgrin a Sain y Llyfrgell.

Derbyniwyd archif ffilm a fideo ITV Cymru yn 2012. Gan ddyddio o 1958, mae'n cynnwys dros 200,000 o eitemau, sy'n cynnwys cannoedd o raglenni nodedig a darllediadau arloesol. Mae log gorsaf S4C, sydd wedi ei dderbyn gan y Llyfrgell ers blynyddoedd lawer, yn cynnwys holl allbwn y sianel, ac mae'r allbwn hynny yn parhau i gael ei recordio.

Bwriad y prosiect yw canolbwyntio ar gydweledigaeth y Llyfrgell a'r BBC i ddarparu mynediad cyhoeddus i ddeunydd clyweledol sydd wedi'i ddigideiddio i gynulleidfa mor eang â phosib. Gyda hyn mewn golwg, rhan hanfodol o'r cynlluniau ar gyfer yr Archif Ddarlledu Genedlaethol yw darparu gwasanaeth yn y Llyfrgell Genedlaethol, a hefyd mewn lleoliadau ffisegol newydd yn agosach at lle mae llawer o bobl Cymru yn byw. Mae pedwar Hwb Treftadaeth Ddigidol wedi'u cynllunio, i'w lleoli yn Aberystwyth, Wrecsam, Caerfyrddin a Chaerdydd, lle bydd mynediad i'r archifau digidol yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng ffrydio diogel. Yn ogystal, bydd mil o glipiau rhaglenni ar gael ar-lein ar gyfer defnydd y gymuned.

Wrth i'r prosiect ddatblygu, bydd rhaglen o weithgareddau a digwyddiadau yn cael eu cynllunio, a fydd yn cael eu cynnal yn y Llyfrgell, y tri chanolfan allanol ynghyd â lleoliadau allanol eraill. Bydd manylion yn cael eu rhannu ar y dudalen hon a hefyd ar ein tudalennau Twitter a thudalen Facebook y Llyfrgell - cadwch olwg am ddatblygiadau newydd!

Ymgynghoriad cyhoeddus

Mae'r Llyfrgell yn awyddus i datblygu prosiect sy'n ateb eich gofynion ac y byddwch chi yn ei garu - felly rydym angen gwybod beth rydych chi am i ni ei wneud!

 

Helpwch ni drwy gymryd pum munud o'ch amser i ateb ein holiadur. 

Create your own online surveys with SmartSurvey.

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?