Llawysgrifau Peniarth

Cynnwys Llawysgrifau Peniarth

Llawysgrifau Peniarth yw casgliad pwysicaf y Llyfrgell o lawysgrifau. Fe’i sefydlwyd gan Robert Vaughan (c.1592-1667), Hengwrt, Meirionnydd, a gasglodd i’w lyfrgell lawysgrifau mewn:

 

Diddordeb pennaf Vaughan serch hynny oedd y Gymraeg. Casglodd i Hengwrt nifer helaeth iawn o’n llawysgrifau Cymraeg pwysicaf, gan gynnwys

Hanes Casgliad Llawysgrifau Peniarth

Diogelwyd y llawysgrifau yn Hengwrt am genedlaethau, ac ychwanegwyd atynt rai cyfrolau eraill tros y blynyddoedd. Pan fu farw Syr Robert Williames Vaughan o Hengwrt ym 1859, ag yntau heb etifedd, gadawodd y casgliad i’w gyfaill W W E Wynne, a symudodd y llawysgrifau i lyfrgell Peniarth, Meirionnydd.

Prynwyd y cyfan gan Syr John Williams (1840-1926) ym 1904. Pan fu farw W R M Wynne, mab hynaf W W E Wynne ym 1909, trosglwyddwyd y llawysgrifau o Beniarth i’r Llyfrgell Genedlaethol newydd yn Aberystwyth.

Statws Rhyngwladol UNESCO

Ym mis Gorffennaf 2010, cynhwyswyd Casgliad Llawysgrifau Peniarth yng Nghofrestr Cof y Byd UNESCO ar gyfer y Deyrnas Unedig. Mae’r gofrestr yn rhan o raglen Mudiad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig (UNESCO) i gefnogi treftadaeth ddogfennol, ac i hyrwyddo cadwraeth a mynediad at ddaliadau archifol a chasgliadau llyfrgelloedd. Mae Cofrestri Cof y Byd i’w cael mewn gwledydd ym mhedwar ban byd, gyda’r bwriad o hyrwyddo treftadaeth ddogfennol sydd o bwysigrwydd lleol ac sydd hefyd o arwyddocâd byd-eang.

Llyfryddiaeth

Am ragor o hanes llawysgrifau Hengwrt-Peniarth, gweler

  • Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales(Aberystwyth, 1940-2003), cyf. I, tt. iii-xxiii

Am ddisgrifiadau o’r llawysgrifau unigol, gweler

  • llsgrau. 1-327 a 533-9 (llawysgrifau Cymraeg y casgliad): catalog J Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language (London, 1898-1910), cyfr. I, tt. 297-1126
  • llsgrau. 328-532 (llawysgrifau mewn ieithoedd heblaw'r Gymraeg gan fwyaf): disgrifiadau'r Handlist of Manuscripts in the National Library of Wales (1943-2003), cyfr. I, tt. 1-22, ac eithrio nifer fechan o lawysgrifau na ddaeth i'r Llyfrgell yn 1909
  • llsgrau. 540-61 a 'Llawysgrifau Hynafol Peniarth' (yr holl lawysgrifau na ddaeth i'r Llyfrgell yn 1909): catalog teipysgrif Peniarth MSS: A Catalogue of Additional Manuscripts (1990)

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?