Mapiau Degwm Cymru

Mae’r Llyfrgell yn cadw cyfres o fapiau degwm a rhestrau cysylltiol ar gyfer Cymru.

Am wybodaeth lawnach ymgynghorwch â’r llyfryddiaeth isod, yn arbennig Davies (1999), sy’n rhoi arweiniad cynhwysfawr i’r mapiau a’r atodlenni sy’n cael eu cadw yn y Llyfrgell.

Ymgynghori gyda’r dogfennau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae’r holl fapiau degwm yn y Llyfrgell yn awr wedi eu catalogio a gellir eu canfod ar y catalog arlein. Mae enwau lleoedd yn nheitlau’r mapiau yn aml yn amrywio o’r sillafiad modern a gellir canfod y ffurfiau safonol trwy chwilio o dan bwnc.

Mae llungopïau o’r mapiau a’r atodlenni ar gael ar fynediad agored yn Ystafell Ddarllen y De. Nid yw’r rhai gwreiddiol fel arfer yn cael eu rhoi allan ac eithrio mewn achosion arbennig iawn (e.e. at bwrpas cyfreithiol) lle mae’n bwysig archwilio lliwiau neu luniad y map.

Mae cyfrol o fynegai mapiau sy’n dangos ffiniau'r ardaloedd degwm unigol hefyd ar gael yn Ystafell Ddarllen y De. Mae hwn wedi ei selio ar lungopi o Fynegai'r Arolwg Degwm (Index to Tithe Survey) yr Arolwg Ordnans gyda ffiniau’r ardaloedd degwm wedi eu hamlygu.

Mae casgliad mapiau degwm y Llyfrgell wedi cael ei ddigido ac ar gael ar-lein fel rhan o brosiect "Cynefin" Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru a ariennir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri.

Llyfryddiaeth

  • Robert Davies, The tithe maps of Wales (Aberystwyth, 1999)
  • Eric J Evans, Tithes; maps, apportionments and the 1836 Act, Revised Edition (Chichester, 1993).
  • Eric J Evans, The contentious tithe: the tithe problem and English agriculture, 1750-1850 (Llundain 1976).
  • Roger J P Kain & Hugh C Prince, The tithe surveys of England and Wales (Caergrawnt, 1985).
  • Roger J P Kain, An atlas and index of the tithe files of mid-nineteenth century England and Wales (Caergrawnt, 1986)
  • Roger J P Kain & Richard R Oliver, The tithe maps of England and Wales (Caergrawnt, 1995).
  • P W Millard, The law relating to tithes (3ydd argraffiad, Llundain, 1938).

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?