Gwasanaeth Ymholiadau

Mae sawl ffordd o gysylltu â'r gwasanaeth:

  • Ffôn: +44 (0)1970 632 933 (9.30-17.00)
  • Ffacs: +44 (0)1970 632 551
  • Ysgrifennu at: Y Gwasanaeth Ymholiadau, Gwasanaethau i Ddarllenwyr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cynnig gwasanaeth ateb ymholiadau rhad ac am ddim. Mae croeso i ymholwyr gysylltu â ni gyda'u cwestiynau. Anelwn at ateb 90% o'r holl ymholiadau o fewn 10 diwrnod gwaith, ond gall ymholiadau cymhleth, neu rai sy'n ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith. Ceir mwy o wybodaeth yn ein Polisi Ymholiadau.

Chwilio'r gronfa wybodaeth

Mae’r Llyfrgell wedi casglu ynghyd rhai o’n hymholiadau mwyaf cyffredin ac wedi eu gosod mewn cronfa wybodaeth chwiliadwy sy'n cael ei chynnal gan QuestionPoint. Ceir yma amrywiaeth o gwestiynau’n ymwneud â’r Llyfrgell, sut i ddefnyddio'r Llyfrgell, a’r casgliadau a gedwir yma.Chwiliad Manwl

Ni all y gwasanaeth:

  • ddarparu atebion gwybodaeth gyffredinol y gellir ei chael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus neu ar y we fyd eang
  • dderbyn ymholiadau sy'n amlwg yn gwestiynau cwis neu groeseiriau
  • ymgymryd ag ymchwil achyddol manwl: mewn achosion felly, rydym yn eich cynghori i gomisiynu ymchwilydd annibynnol. Ceir rhestr o ymchwilwyr, ynghyd â chyngor pellach ar ein tudalen 'Hanes Teulu'
  • ddarparu tystysgrifau geni, priodi a marw. Rhaid cysylltu naill ai â'r Swyddfa Gofrestru leol, neu'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am gopïau o'r rhain