Gwasanaeth Ymholiadau

Mae sawl ffordd o gysylltu â'r gwasanaeth:

  • Ffôn: +44 (0)1970 632 933 (9.30-17.00)
  • Ffacs: +44 (0)1970 632 551
  • Ysgrifennu at: Y Gwasanaeth Ymholiadau, Gwasanaethau i Ddarllenwyr, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3BU

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru'n cynnig gwasanaeth ateb ymholiadau rhad ac am ddim. Mae croeso i ymholwyr gysylltu â ni gyda'u cwestiynau. Anelwn at ateb 90% o'r holl ymholiadau o fewn 10 diwrnod gwaith, ond gall ymholiadau cymhleth, neu rai sy'n ymholiadau Rhyddid Gwybodaeth gymryd hyd at 20 diwrnod gwaith. Ceir mwy o wybodaeth yn ein Polisi Ymholiadau.

Sgwrs Sydyn

Oes gennych chi ymholiad syml i’w holi ac eisiau ateb sydyn? Beth am ddefnyddio ein gwasanaeth Sgwrs Sydyn felly?

Rhwng 10:00-12:00 a 14:00-16:00, dydd Llun i ddydd Gwener mae aelodau o’r tîm ymholiadau ar gael i sgwrsio â chi ac yn barod i’ch cynorthwyo gyda’ch ymholiadau.

 

**Nid yw'r gwasanaeth yma ar gael ar hyn o bryd oherwydd diffyg adnoddau**Chwilio'r gronfa wybodaeth

Mae’r Llyfrgell wedi casglu ynghyd rhai o’n hymholiadau mwyaf cyffredin ac wedi eu gosod mewn cronfa wybodaeth chwiliadwy sy'n cael ei chynnal gan QuestionPoint. Ceir yma amrywiaeth o gwestiynau’n ymwneud â’r Llyfrgell, sut i ddefnyddio'r Llyfrgell, a’r casgliadau a gedwir yma.Chwiliad Manwl

Ni all y gwasanaeth:

  • ddarparu atebion gwybodaeth gyffredinol y gellir ei chael mewn llyfrgelloedd cyhoeddus neu ar y we fyd eang
  • dderbyn ymholiadau sy'n amlwg yn gwestiynau cwis neu groeseiriau
  • ymgymryd ag ymchwil achyddol manwl: mewn achosion felly, rydym yn eich cynghori i gomisiynu ymchwilydd annibynnol. Ceir rhestr o ymchwilwyr, ynghyd â chyngor pellach ar ein tudalen 'Hanes Teulu'
  • ddarparu tystysgrifau geni, priodi a marw. Rhaid cysylltu naill ai â'r Swyddfa Gofrestru leol, neu'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol am gopïau o'r rhain

Newidiadau i'r Catalog

Yn ystod Rhagfyr, bydd y Llyfrgell yn newid i Gatalog newydd a fydd yn cymryd lle'r Catalog a’r Catalog Llawn. 

Hoffem roi gwybod i ddefnyddwyr cyfredol y Llyfrgell am rai newidiadau a allai effeithio ar eu defnydd o’r Catalog ac a allai olygu bod angen iddynt weithredu ymhellach. 

Newidiadau i'r Catalog

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?