Independent Chapels of Wales: History Books and Pamphlets

Welsh Congregational Chapels in England

 • Idris Hopcyn: Hanes eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Wheeler Street, Birmingham, 1860-1960, (Birmingham, c.1960), [20]tt.
 • Morfudd Jenkins: Hanes eglwys Gymraeg Harrow, 1937-1987, (Harrow, 1987), 63tt.
 • R. Emrys Jones: Eglwys Annibynnol y Tabernacl, Derrington Avenue, Crewe: dathlu hanner-canmlwyddiant, 1900-1950. Hanes yr achos, (Crewe, 1950), 60tt.
 • Jubilee record; exhibiting the progress of the Welsh Independents in the town of Liverpool, during the past fifty years; from the commencement of their interest in 1802, to the year 1852, (Liverpool, 1852), 11pp.
 • E.N. Miles: Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Bryste, sefydlwyd 1819: cyfarfodydd agoriadol y capel newydd yn St James' Parade, Haymarket, Tachwedd 11eg, 13g a'r 15fed, 1953, (Bryste, 1953), 19tt.
 • W.T. Owen, gol.: Capel Elfed: (hanes eglwys y Tabernacl, King's Cross), (Llundain, 1989), 159tt.
 • Dafydd Rees: Hanes eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Birmingham, oddiar 1960, (Birmingham, c.1984), 21tt.
 • Trydedd iwbili y Tabernacl, eglwys Annibynnol Gymraeg Belmont Road, Lerpwl, 1800-1950: llawlyfr y dathlu (Lerpwl, 1950), 15tt.
 • Welsh Congregational church, Grove Street, Liverpool. Official handbook of the grand Welsh bazaar (in aid of the above Church) held in St George's Hall, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, November 3-6, 1903, (Liverpool, 1903). 'Grove Street Welsh Congregational Church', pp.34-5
 • Iorwerth Williams: Eglwys yr Annibynwyr Cymraeg, Bryste, sefydlwyd 1819: dathliad y drydedd iwbili yn eglwys yr Annibynwyr, St James' Parade, Bryste, Tachwedd 8-9, 1969, (Bryste, 1969), 17tt.
 • J.P. Williams: Dathlu canmlwyddiant eglwys y Tabernacl, Amwythig (1862-1962): braslun o hanes yr achos, [s.l.: s.d.], 20tt.
 • Llywelyn Williams, gol.: Hanes eglwys y Tabernacl, King's Cross, Llundain, (gynt Ebenezer, Fetter Lane), 1847-1947, (Llundain, 1947, 142tt.
 • J.D. Williams Richards: Hanes eglwys Gobaith, Doncaster, 1927-1987, (Abertawe, 1987), 27tt.
 • J.D. Williams Richards, gol.: Cyfundeb Annibynwyr Cymraeg Lerpwl a'r cylch: llawlyfr dathlu tri chwarter canrif y cyfundeb, 1952, ([s.l.: s.d.] 32tt.
 • Woolton Road, Lerpwl. Taflen achlysur a chyfarfodydd Sul uno eglwysi Tabrnacl, Belmont Road a Woolton Road â'i gilydd o dan weinidogaeth y Parch. J.D. Williams-Richards, 22ain Medi, 1963, [s.l.: 1963], 8tt.

Catalogue Questionnaire

What do you think of the recent changes to the Catalogue? Please let us know by completing our Questionnaire. Your opinion will help us to improve our services.

Was this page useful?