Wales' Community Newspapers

An A-Z list of Welsh language community newspapers published in Wales, with an appendix of ones that have ceased publication.

*Available in Welsh only.

A

YR ANGOR Papur bro Aberystwyth, Penparcau, Llanbadarn Fawr, Y Waunfawr, Comins Coch
Rhif 1 (Hyd. 1977) -

YR ANGOR Papur Cymry Glannau Mersi a Manceinion
Rhif 1 (Meh. 1979) -

YR ARWYDD Papur bro Cylch Mynydd Bodafon
Rhif 1 (Ion. 1983) -

B

Y BARCUD [Papur bro Tregaron a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1976) -

Y BEDOL Papur bro Rhuthun a'r cylch
Rhifyn cyflwyno (Rhag. 1977) -

Y BIGWN Papur bro Dinbych
Rhif 1 (Mawrth 1988) -

BLEWYN GLAS Papur newydd Bro Ddyfi
Rhif 1 (Maw. 1978) -

C/Ch

CARDI BACH Papur bro cylch Dyffryn Tâf
Rhif 1 (Tach. 1979) -

Y CLAWDD

Papur bro Wrecsam a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1987) -

CLEBRAN Papur bro'r Preseli.
Rhif 1 (Rhagfyr 1974) -

CLOCHDAR

Papur bro Cwm Cynon
Rhif 1 (Rhag. 1987) -

CLONC

Papur bro ardal plwyfi Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwennog, Llanwnnen, Llanybydder a Phencarreg
Rhif 1 (Chwe. 1982) -

Safle ar y We: www.clonc.co.uk

CWLWM Papur bro Caerfyrddin.
Rhif 1 (Ebr. 1978) -

.CYLCH Papur bro Cymoedd Merthyr Tudful
Rhif 1 (Mai 2001) -

D/Dd

DAIL DYSYNNI [Papur bro Dyffryn Dysynni]
Rhif 1 (Ion. 1979) -

DAN Y LANDSKER

Papur bro de Sir Benfro.
Rhif 1 (Mawrth 2007)-
Cyhoeddir yn ddeufisol.

Y DINESYDD

Papur bro dinas Caerdydd a'r cylch
Rhif 1 (Ebr. 1973) -

Safle ar y We: http://www.dinesydd.com/

Y DDOLEN Papur bro cymoedd Ystwyth i Wyre
Rhif 1 (Medi 1978) -

E

ECO'R WYDDFA [Papur bro plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen]
Rhif 1 (Chwe. 1976) -

F/Ff

Y FAN A'R LLE Papur bro Aberhonddu a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1996) -
Cyhoeddir yn chwarterol fel atodiad i'r Brecon and Radnor Express
Y FFYNNON

Papur bro Eifionydd
Rhif 1 (Meh. 1976) -

G

Y GADLAS Papur y fro rhwng Conwy a Chlwyd
Rhif 1 (Ion. 1976) -

Y GAMBO Papur bro de orllewin Ceredigion
Rhif 1 (Tach. 1982) -

Y GARTHEN Papur bro Dyffryn Teifi
Rhif 1 (Mawrth 1981) - 39 (Ionawr 1985);
Rhif 1 (Mawrth 1989) -

Y GLANNAU Papur bro Glannau Clwyd a gwaelod y Dyffryn
Rhif 1 (Tach. 1982) -

GLO-MAN

Papur bro Dyffryn Aman
Rhif 1 (Medi 1977)
Gwefan: www.gloman.blogspot.com

Y GLORAN

Papur bro Blaenau'r Rhondda Fawr
Rhif 1 (Hyd. 1977) - 18 (Ebr. 1979)
Cyfres newydd Rhif 1 (Ebr. 1983) -

Y GLORIAN Papur Cefni a'r cylch
Rhif 1 (Rhag. 1977) -

GORIAD Papur bro Bangor a'r Felinheli
Rhif 1 (Hyd. 1980) -

H

YR HOGWR Papur bro Ogwr
Rhif 1 (Mawrth 1987)-

L/Ll

LLAFAR BRO Papur misol cylch 'Stiniog
Rhif 1 (Hyd. 1975) -

LLAIS Papur bro Cwmtawe
Rhif 1 (Rhag. 1979) -

LLAIS AERON Papur bro Dyffryn Aeron
Rhif 1 (Hyd. 1976) -

LLAIS ARDUDWY [Papur Cymraeg misol Ardudwy]
Rhif 1 (Ebr. 1975) -

LLAIS OGWAN

Papur newydd Dyffryn Ogwen
Rhif 1 (Hyd. 1974) -

Safle ar y We: www.llaisogwan.com

LLANW LLŶN Papur bro i Ben Llŷn
Rhif 1 (Mai (1975) -
Safle ar y We: http://www.penllyn.com/llanw
LLEU

Papur newydd Dyffryn Nantlle
Rhif 1 (Mai 1975) -

Y LLIEN GWYN Papur bro Abergwaun a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1979) -

Y LLOFFWR Papur bro cylch Dinefwr
Rhif 1 (Tach. 1978) -

N

NENE [Papur bro Rhosllannerchrugog, Ponciau, Pen-y-cae a Johnstown]
Rhif 1 (Chwe. 1978) -

NEWYDDION GWENT Papur bro Gwent
(Mai 2004)-

O

YR ODYN [Papur bro Nant Conwy]
Rhif 1 (Hyd. 1975) -

P/Ph

PAPUR DRE [Papur bro Caernarfon a'r cylch]
Rhif arbennig (Meh. 2002) -

PAPUR FAMA [Papur bro Yr Wyddgrug a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1979) -

PAPUR MENAI [Papur bro Glan Menai o Landdona i Brynsiencyn]
Rhif 1 (Hyd. 1976) -

PAPUR PAWB Papur Cymraeg i wasanaethu ardal Tal-y-bont, Taliesin, Tre-rddôl, Ffwrnais, Eglwys-fach, a Glandyfi
Rhif 1 (Hyd. 1974) -

PAPUR Y CWM Papur Cwm Gwendraeth
Rhif 1 (Mawrth 1981) -

Y PENTAN Papur bro Dyffryn Conwy a'r Glannau
Rhif 1 (Tach. 1979) -

PETHE PENLLYN Papur Cymraeg pum plwy Penllyn
Rhif 1 (Rhag. 1974) - Cyf. 12, rhif 1
(Rhag 1985/Ion 1986); Cyf. 12, rhif 2
(Rhag 1986) - Cyf. 16, rhif 10 (Gorff
Awst 1990). Cyfres newydd rhif 1 (Hydref 1992) -

PLU'R GWEUNYDD Papur bro Llangadfan, Llanerfyl, Foel, Llanfair Caereinion, Adfa, Cefncoch, Llwydiarth, Llangynyw, Cwmgolau, Dolanog, Rhiwhiriaeth, Pontrobert, Meifod, Trefaldwyn a'r Trallwng
Rhif 1 (Tach. 1978) -

R/Rh

Y RHWYD [Papur bro gogledd orllewin Ynys Môn ]
Rhif 1 (Tach. 1979) -

S

SEREN HAFREN Papur bro Dyffryn Hafren
Rhif 1 (Mai 1983) -

SOSBANELLI Papur bro ardal Llanelli
Rhif 1 (Ion 2002) -

T/Th

TAFOD-ÉLAI Papur ardal Cyngor Bwrdeisdref Taf-Élai a phentref Ynys-y-bwl
Rhif 1 (Hydref 1985) -

Safle ar y We: http://www.tafelai.u-net.com
Y TINCER

Papur bro Genau'r-glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth
Rhif 1 (Medi 1977) -

Safle ar y We: http://www.trefeurig.org/tincer.php

TUA'R GOLEUNI Papur bro Cwm Rhymni
Rhif 1 (20 Mai 1997) -

W

WILIA

Papur Cymraeg misol Abertawe a'r cylch
Rhif 1 (Meh. 1977) -

Safle ar y we: http://menterabertawe.org/cymraeg/wilia.php

YR WYLAN Papur bro Penrhyndeudraeth, Porthmadog
Rhif 1 (Medi 1977) -

Y

YR YSGUB [Papur bro Dyffrynnoedd Ceiriog, Tanat, Cain ac Efyrnwy, a thref Croesoswallt]
Rhif 1 (Maw. 1980) -

No Longer PublishedYR ANCR Papur Cymraeg i bobol Llanddewi Brefi a'r Cylch
Rhif 1 (Meh. 1975) - 9 (Ebr. 1976)
BRO YSTWYTH Papur Cymraeg i pobl Blaen-plwyf, Rhydyfelin, Llanfarian, Llanilar a New Cross
Rhif 1 (Tach. 1975) - 3 (Ion. 1976)
Dilynwyd gan Y DDOLEN
BROC MÔR Papur bro tref Caernarfon
Rhif 1 (Rhag. 1982) - 4 (Maw. 1983)
CLECS Y CWM A'R DREFPapur Cymraeg Castell Nedd a Chymoedd-nedd a Dulais
Rhif 1 (Hyd. 1976) - Rhif 275 (Gorff-Awst 2006)
ECO BACH Papur tref Caernarfon
Rhif 1 (Mai 1980) - 15 (Rhagfyr 1980) Cyfres newydd Rhif 1 (Hyd. 1981) - 5 (Ebrill 1982)
Dilynwyd gan BROC MOR
Y GAER Papur cymuned Caernarfon
Rhif 1 (1987) - 9 (1988)
LLAIS DINEFWR [Papur ardal Dinefwr]
Rhif 1 (Ebr./Mai 1975?)
Dilynwyd gan Y LLOFFWR
Y MANDRAL [Papur bro'r Rhondda Fach]
Rhif 1 (Tach 1991) - 1995
NEGESYDD Papur dwyieithog bob yn ail fis, yn gwasanaethu ardal bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot
Rhif 1 (Medi 2002)-Mawrth 2009
PAPUR BRO IFOR

Rhif 1 (Ion. 1988) - 1990
Papur Bro Ifor Cyf.

PENTIGILI [Papur bro ardal Pwllderi]
Rhif 1 (Rhag. 1978?) - 75 (Tach. 1985)
Y POST Papur Cymraeg Bro Morgannwg [Penarth a'r cylch]
Rhif 1 (Mai 1976) - 16 (Chwe. 1981)
Y SAN [Papur bro ardal Llandudoch, Dyfed a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1983) - 12 (Ebr. 1984
Y SOSBAN Papur Cymraeg misol Llanelli a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1975) - 21 (Tach. 1977)

Work on the Library reception area

Due to building work, the Library reception will not be available on Saturday 24 September. It will not be possible therefore, to take pictures in order to process new reader tickets.

We apologise for any inconvenience caused.

Was this page useful?