Wales' Community Newspapers

An A-Z list of Welsh language community newspapers published in Wales, with an appendix of ones that have ceased publication.

*Available in Welsh only.

A

YR ANGOR

Papur bro Aberystwyth, Penparcau, Llanbadarn Fawr, Y Waunfawr, Comins Coch
Rhif 1 (Hyd. 1977) -

YR ANGOR

Papur Cymry Glannau Mersi a Manceinion
Rhif 1 (Meh. 1979) -

YR ARWYDD

Papur bro Cylch Mynydd Bodafon
Rhif 1 (Ion. 1983) -

B

Y BARCUD

[Papur bro Tregaron a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1976) -

Y BEDOL

Papur bro Rhuthun a'r cylch
Rhifyn cyflwyno (Rhag. 1977) -

Y BIGWN

Papur bro Dinbych
Rhif 1 (Mawrth 1988) -

BLEWYN GLAS

Papur newydd Bro Ddyfi
Rhif 1 (Maw. 1978) -

C/Ch

CARDI BACH

Papur bro cylch Dyffryn Tâf
Rhif 1 (Tach. 1979) -

Y CLAWDD

Papur bro Wrecsam a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1987) -

CLEBRAN

Papur bro'r Preseli.
Rhif 1 (Rhagfyr 1974) -

CLOCHDAR

Papur bro Cwm Cynon
Rhif 1 (Rhag. 1987) -

CLONC

Papur bro ardal plwyfi Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwennog, Llanwnnen, Llanybydder a Phencarreg
Rhif 1 (Chwe. 1982) -

Safle ar y We: www.clonc.co.uk

CWLWM

Papur bro Caerfyrddin.
Rhif 1 (Ebr. 1978) -

.CYLCH

Papur bro Cymoedd Merthyr Tudful
Rhif 1 (Mai 2001) -

D/Dd

DAIL DYSYNNI

[Papur bro Dyffryn Dysynni]
Rhif 1 (Ion. 1979) -

DAN Y LANDSKER

Papur bro de Sir Benfro.
Rhif 1 (Mawrth 2007)-
Cyhoeddir yn ddeufisol.

Y DINESYDD

Papur bro dinas Caerdydd a'r cylch
Rhif 1 (Ebr. 1973) -

Safle ar y We: http://www.dinesydd.com/

 

Y DDOLEN

Papur bro cymoedd Ystwyth i Wyre
Rhif 1 (Medi 1978) -

E

ECO'R WYDDFA

[Papur bro plwyfi Llanrug, Llanberis a Llanddeiniolen]
Rhif 1 (Chwe. 1976) -

F/Ff

Y FAN A'R LLE

Papur bro Aberhonddu a'r cylch
Rhif 1 (Mawrth 1996) -
Cyhoeddir yn chwarterol fel atodiad i'r Brecon and Radnor Express

Y FFYNNON

 

Papur bro Eifionydd
Rhif 1 (Meh. 1976) -

G

Y GADLAS

Papur y fro rhwng Conwy a Chlwyd
Rhif 1 (Ion. 1976) -

Y GAMBO

Papur bro de orllewin Ceredigion
Rhif 1 (Tach. 1982) -

Y GARTHEN

Papur bro Dyffryn Teifi
Rhif 1 (Mawrth 1981) - 39 (Ionawr 1985);
Rhif 1 (Mawrth 1989) -

Y GLANNAU

Papur bro Glannau Clwyd a gwaelod y Dyffryn
Rhif 1 (Tach. 1982) -

GLO-MAN

Papur bro Dyffryn Aman
Rhif 1 (Medi 1977)
Gwefan: www.gloman.blogspot.com

Y GLORAN

 

Papur bro Blaenau'r Rhondda Fawr
Rhif 1 (Hyd. 1977) - 18 (Ebr. 1979)
Cyfres newydd Rhif 1 (Ebr. 1983) -

Y GLORIAN

Papur Cefni a'r cylch
Rhif 1 (Rhag. 1977) -

GORIAD

Papur bro Bangor a'r Felinheli
Rhif 1 (Hyd. 1980) -

H

YR HOGWR

Papur bro Ogwr
Rhif 1 (Mawrth 1987)-

L/Ll

LLAFAR BRO

Papur misol cylch 'Stiniog
Rhif 1 (Hyd. 1975) -

LLAIS

Papur bro Cwmtawe
Rhif 1 (Rhag. 1979) -

LLAIS AERON

Papur bro Dyffryn Aeron
Rhif 1 (Hyd. 1976) -

LLAIS ARDUDWY

[Papur Cymraeg misol Ardudwy]
Rhif 1 (Ebr. 1975) -

LLAIS OGWAN

Papur newydd Dyffryn Ogwen
Rhif 1 (Hyd. 1974) -

Safle ar y We: www.llaisogwan.com

LLANW LLŶN

Papur bro i Ben Llŷn
Rhif 1 (Mai (1975) -
Safle ar y We: http://www.penllyn.com/llanw

LLEU

 

Papur newydd Dyffryn Nantlle
Rhif 1 (Mai 1975) -

Y LLIEN GWYN

Papur bro Abergwaun a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1979) -

Y LLOFFWR

Papur bro cylch Dinefwr
Rhif 1 (Tach. 1978) -

N

NENE

[Papur bro Rhosllannerchrugog, Ponciau, Pen-y-cae a Johnstown]
Rhif 1 (Chwe. 1978) -

NEWYDDION GWENT

Papur bro Gwent
(Mai 2004)-

O

YR ODYN

[Papur bro Nant Conwy]
Rhif 1 (Hyd. 1975) -

P/Ph

PAPUR DRE

[Papur bro Caernarfon a'r cylch]
Rhif arbennig (Meh. 2002) -

PAPUR FAMA

[Papur bro Yr Wyddgrug a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1979) -

PAPUR MENAI

[Papur bro Glan Menai o Landdona i Brynsiencyn]
Rhif 1 (Hyd. 1976) -

PAPUR PAWB

Papur Cymraeg i wasanaethu ardal Tal-y-bont, Taliesin, Tre-rddôl, Ffwrnais, Eglwys-fach, a Glandyfi
Rhif 1 (Hyd. 1974) -

PAPUR Y CWM

Papur Cwm Gwendraeth
Rhif 1 (Mawrth 1981) -

Y PENTAN

Papur bro Dyffryn Conwy a'r Glannau
Rhif 1 (Tach. 1979) -

PETHE PENLLYN

Papur Cymraeg pum plwy Penllyn
Rhif 1 (Rhag. 1974) - Cyf. 12, rhif 1
(Rhag 1985/Ion 1986); Cyf. 12, rhif 2
(Rhag 1986) - Cyf. 16, rhif 10 (Gorff
Awst 1990). Cyfres newydd rhif 1 (Hydref 1992) -

PLU'R GWEUNYDD

Papur bro Llangadfan, Llanerfyl, Foel, Llanfair Caereinion, Adfa, Cefncoch, Llwydiarth, Llangynyw, Cwmgolau, Dolanog, Rhiwhiriaeth, Pontrobert, Meifod, Trefaldwyn a'r Trallwng
Rhif 1 (Tach. 1978) -

R/Rh

Y RHWYD

[Papur bro gogledd orllewin Ynys Môn ]
Rhif 1 (Tach. 1979) -

S

SEREN HAFREN

Papur bro Dyffryn Hafren
Rhif 1 (Mai 1983) -

SOSBANELLI

Papur bro ardal Llanelli
Rhif 1 (Ion 2002) -

T/Th

TAFOD-ÉLAI

Papur ardal Cyngor Bwrdeisdref Taf-Élai a phentref Ynys-y-bwl
Rhif 1 (Hydref 1985) -

Safle ar y We: http://www.tafelai.u-net.com

Y TINCER

Papur bro Genau'r-glyn, Melindwr, Tirymynach, Trefeurig a'r Borth
Rhif 1 (Medi 1977) -

 

Safle ar y We: http://www.trefeurig.org/tincer.php

TUA'R GOLEUNI

Papur bro Cwm Rhymni
Rhif 1 (20 Mai 1997) -

W

WILIA

Papur Cymraeg misol Abertawe a'r cylch
Rhif 1 (Meh. 1977) -

Safle ar y we: http://menterabertawe.org/cymraeg/wilia.php

YR WYLAN

Papur bro Penrhyndeudraeth, Porthmadog
Rhif 1 (Medi 1977) -

Y

YR YSGUB

[Papur bro Dyffrynnoedd Ceiriog, Tanat, Cain ac Efyrnwy, a thref Croesoswallt]
Rhif 1 (Maw. 1980) -

No Longer PublishedYR ANCR

Papur Cymraeg i bobol Llanddewi Brefi a'r Cylch
Rhif 1 (Meh. 1975) - 9 (Ebr. 1976)

BRO YSTWYTH

Papur Cymraeg i pobl Blaen-plwyf, Rhydyfelin, Llanfarian, Llanilar a New Cross
Rhif 1 (Tach. 1975) - 3 (Ion. 1976)
Dilynwyd gan Y DDOLEN

BROC MÔR

Papur bro tref Caernarfon
Rhif 1 (Rhag. 1982) - 4 (Maw. 1983)

CLECS Y CWM A'R DREF

Papur Cymraeg Castell Nedd a Chymoedd-nedd a Dulais
Rhif 1 (Hyd. 1976) - Rhif 275 (Gorff-Awst 2006)

ECO BACH

Papur tref Caernarfon
Rhif 1 (Mai 1980) - 15 (Rhagfyr 1980) Cyfres newydd Rhif 1 (Hyd. 1981) - 5 (Ebrill 1982)
Dilynwyd gan BROC MOR

Y GAER

Papur cymuned Caernarfon
Rhif 1 (1987) - 9 (1988)

LLAIS DINEFWR

[Papur ardal Dinefwr]
Rhif 1 (Ebr./Mai 1975?)
Dilynwyd gan Y LLOFFWR

Y MANDRAL

[Papur bro'r Rhondda Fach]
Rhif 1 (Tach 1991) - 1995

NEGESYDD

Papur dwyieithog bob yn ail fis, yn gwasanaethu ardal bwrdeistref sirol Castell-nedd Port Talbot
Rhif 1 (Medi 2002)-Mawrth 2009

PAPUR BRO IFOR

Rhif 1 (Ion. 1988) - 1990
Papur Bro Ifor Cyf.

PENTIGILI

[Papur bro ardal Pwllderi]
Rhif 1 (Rhag. 1978?) - 75 (Tach. 1985)

Y POST

Papur Cymraeg Bro Morgannwg [Penarth a'r cylch]
Rhif 1 (Mai 1976) - 16 (Chwe. 1981)

Y SAN

[Papur bro ardal Llandudoch, Dyfed a'r cylch]
Rhif 1 (Ebr. 1983) - 12 (Ebr. 1984

Y SOSBAN

Papur Cymraeg misol Llanelli a'r cylch
Rhif 1 (Hyd. 1975) - 21 (Tach. 1977)

Was this page useful?