Dolenni Allanol i Adnoddau Cartograffig

Casgliadau mapiau eraill

Sefydliadau Mapio Cenedlaethol

Sefydliadau eraill sy’n berthnasol i gartograffiaeth

Mapiau, atlasau a ‘datasets’ arlein

Rhestrau o enwau lleoedd arlein

Newidiadau i'r Catalog

Yn ystod Rhagfyr, bydd y Llyfrgell yn newid i Gatalog newydd a fydd yn cymryd lle'r Catalog a’r Catalog Llawn. 

Hoffem roi gwybod i ddefnyddwyr cyfredol y Llyfrgell am rai newidiadau a allai effeithio ar eu defnydd o’r Catalog ac a allai olygu bod angen iddynt weithredu ymhellach. 

Newidiadau i'r Catalog

Oedd y dudalen yn ddefnyddiol?